Το γυμναστήριο παρέχει μόνο υπηρεσίες προσωπικής προπόνησης. The gym provides personal training services only.

 

Το γυμναστήριο παρέχει μόνο υπηρεσίες προσωπικής προπόνησης. 

The gym  provides  personal  training  services  only. 
 Πρόσβαση στο χώρο του γυμναστηρίου έχουν οι:

*Eμβολιασμένοι  εντός εξαμήνου επιδεικνύοντας  το ανάλογο πιστοποιητικό.

**Εχοντες νοσήσει εντός τριμήνου επίσης επιδεικνύοντας το ανάλογο πιστοποιητικό.

***Κατά την  είσοδο στο χώρο του γυμναστηρίου γίνεται  ταυτοπροσωπία μέσω της εφαρμογής «Covid Free App».

 
****Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους του γυμναστηρίου και κατα την άσκηση.