Στο γυμναστήριο επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε εμβολιασμένους .Το γυμναστήριο.παρέχει μόνο υπηρεσίες personal training. The gym provides personal training services onlyOnly vaccinated people are allowed to enter the gym

Ενδιαφέροντα Άρθρα

Δε βρέθηκαν εγγραφές.