Το γυμναστήριο παρέχει μόνο υπηρεσίες προσωπικής προπόνησης. The gym provides personal training services only.

Κανονισμός λειτουργίας γυμναστηρίου

 1. Η εγγραφή στο γυμναστήριο επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες.Για την εγγραφή ανηλίκου, είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία του κηδεμόνα και η υπογραφή από αυτόν του ατομικού δελτίου μέλους.
 2. Το μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την διενέργεια όλων των αναγκαίων ιατρικών εξετάσεων σε ιατρό της επιλογής του, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητά του για την εγγραφή του υποχρεούται δε να προσκομίσει την σχετική ιατρική βεβαίωση από ιατρό καρδιολόγο ή παθολόγο. Η βεβαίωση αυτή ανανεώνεται κάθε 12 μήνες. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης το γυμναστήριο δικαιούται να μην επιτρέπει την είσοδο στο μέλος, μέχρι την προσκόμιση αυτής.
 3. Σε περίπτωση προβλήματος υγείας απαιτείται και η ξεχωριστή ιατρική βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό.
 4. Η συνδρομή είναι ατομική και δεν μεταφέρεται σε άλλο πρόσωπο.
 5. Τα μέλη κατά την είσοδο στο Γυμναστήριο υποχρεούνται να επιδεικνύουν την κάρτα μέλους.
  Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική, δεν μεταβιβάζεται και περιέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο της συνδρομής.
 6. Η διεύθυνση του γυμναστηρίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του ωραρίου λειτουργίας.
 7. Η διεύθυνση του γυμναστηρίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του τιμοκαταλόγου.
 8. Τα μέλη πρέπει να φροντίζουν την προσωπική τους καθαριότητα και την υγιεινή.
 9. Τα μέλη υποχρεούνται να αλλάζουν ρούχα κατά την εκγύμναση τους μετά από έντονη εφίδρωση.
 10. Η χρήση αθλητικής περιβολής και καθαρών αθλητικών υποδημάτων είναι υποχρεωτική. Η είσοδος στην αίθουσα γυμναστικής επιτρέπεται μόνο με καθαρά παπούτσια που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο χώρο του γυμναστηρίου.
 11. Η χρήση πετσέτας είναι υποχρεωτική.
 12. Τα μέλη υποχρεούνται να επιστρέφουν στην θέση τους τα βάρη,και τα λοιπά προπονητικά βοηθήματα.
 13. Κάθε μέλος με δική του ευθύνη θα πρέπει να ασφαλίζει τα προσωπικά του αντικείμενα στα ερμάρια των αποδυτηρίων, τα οποία χρησιμοποιεί μόνο κατά την παραμονή του στο χώρο. Το γυμναστήριο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια χρημάτων ή αντικειμένων.
 14. Απαγορεύεται η δημιουργία θορύβων στο χώρο και η όχληση των μελών και η συμπεριφορά και η παρουσία των μελών πρέπει να είναι πάντα κόσμια και ευπρεπής.
 15. Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητών και ποτών (εκτός των αθλητικών ροφημάτων και νερού) στους χώρους του γυμναστηρίου.
 16. Απαγορεύεται αυστηρά η διακίνηση συμπληρωμάτων διατροφής εντός του Γυμναστηρίου.
 17. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Γυμναστηρίου.
 18. Η χρήση των ερμαριών επιτρέπεται μόνο κατά την παραμονή των μελών στο Γυμναστήριο. Η χρήση όλων των μηχανημάτων άθλησης του γυμναστηρίου θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και πάντα με βάση τις υποδείξεις των υπεύθυνων γυμναστών.
 19. Η παροχή της προσωπικής προπόνησης στην πλατφόρμα δόνησης “Power Plate προϋποθέτει την αποδοχή του ειδικού κανονισμού και ξεχωριστής σύμβασης.
 20. Η μεταδιδόμενη μουσική στο γυμναστήριο  και η ένταση αυτής αποτελεί επιλογή της διεύθυνσης και μόνο.
 21. Το γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εγγραφής-συνδρομής κάποιου μέλους το οποίο δεν τηρεί  τους παραπάνω κανονισμούς.
 22. Η εγγραφή στο γυμναστήριο συνεπάγεται και  την αποδοχή όλων των παραπάνω όρων του κανονισμού.
 
Δέσμευση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών
Τηρώντας το Νόμο 2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»  Τα προσωπικά σας στοιχεία ζητούνται και χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτησή σας από την επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση επιβεβαιώνει ότι τυχόν συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το νόμο και μόνον κατόπιν δικής σας ρητής ειδικής συναίνεσης και αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς και στο μέτρο που απαιτείται για τη λειτουργία του γυμναστηρίου και την παροχή των  υπηρεσιών που έχετε ζητήσει.