Μηνιαία συνδρομή για μαθητές,φοιτητές και ανέργους 25€

Προπόνηση μυικής ενδυνάμωσης

Η προπόνηση μυικής ενδυνάμωσης πραγματοποιείτε σε μηχανήματα technogym.

Στον τομέα της Προπόνησης μυϊκής ενδυνάμωσης ακολουθούμε και τούς κανόνες της Αμερικάνικης Αθλητιατρικής Ένωση (ACSM).