Το γυμναστήριο παρέχει μόνο υπηρεσίες προσωπικής προπόνησης. The gym provides personal training services only.

Power Plate

 

Το γυμναστήριο παρέχει μόνο υπηρεσίες προσωπικής προπόνησης -personal training- η συμμετοχή σε αυτές, γίνεται μόνο με ραντεβού.

 

 

Η υψηλής έντασης διαλειμματική προπόνηση που παρέχει το Power Plate®, είναι εξαιρετικά αποτελεσματική για να αποκτήσετε θεαματικότατα αποτελέσματα.

The high-intensity interval training provided by Power Plate® is extremely effective for achieving spectacular results.

The gym provides only personal training services participation in them is by appointment.