Στο γυμναστήριο επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε εμβολιασμένους .Το γυμναστήριο.παρέχει μόνο υπηρεσίες personal training. The gym provides personal training services onlyOnly vaccinated people are allowed to enter the gym

Power Plate

 

Το γυμναστήριο παρέχει μόνο υπηρεσίες προσωπικής προπόνησης -personal training- η συμμετοχή σε αυτές, γίνεται μόνο με ραντεβού.

 

 

Η υψηλής έντασης διαλειμματική προπόνηση που παρέχει το Power Plate®, είναι εξαιρετικά αποτελεσματική για να αποκτήσετε θεαματικότατα αποτελέσματα.

The high-intensity interval training provided by Power Plate® is extremely effective for achieving spectacular results.

The gym provides only personal training services participation in them is by appointment.