Το γυμναστήριο παρέχει μόνο υπηρεσίες προσωπικής προπόνησης. The gym provides personal training services only.

Personal Training

Το γυμναστήριο παρέχει μόνο υπηρεσίες προσωπικής προπόνησης     -personal training- η συμμετοχή σε αυτές γίνεται μόνο με ραντεβού.

Τα ιδιαίτερα μαθήματα είναι η αποτελεσματικότερη μέθοδος για τους ασκούμενους που αναζητούν τις παραμέτρους που θα βελτιστοποιήσουν  τις επιδόσεις τους. Λόγω της αποκλειστικής προσοχής του προπονητή που προσαρμόζει τις προπονήσεις στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

 Private lessons are the most effective method for practitioners seeking the parameters that will optimize their performance. Because of the exclusive attention of the coach adjusts workouts to their specific needs.

The gym provides only personal training services participation in them is by appointment.