Μηνιαία συνδρομή για μαθητές,φοιτητές και ανέργους 25€

Personal Training

Τα ιδιαίτερα μαθήματα είναι η αποτελεσματικότερη μέθοδος για τους ασκούμενους που αναζητούν τις παραμέτρους που θα βελτιστοποιήσουν  τις επιδόσεις τους. Λόγω της αποκλειστικής προσοχής του προπονητή που προσαρμόζει τις προπονήσεις στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.