Μηνιαία συνδρομή για μαθητές,φοιτητές και ανέργους 25€

Functional Training Concept

Η “Λειτουργική προπόνηση” επιστρέφει την άσκηση στις ρίζες της ανθρώπινης κίνησης. Η κίνηση δεν γνωρίζει περιορισμούς χάρη στο περιστρεφόμενο κατά 360º σύστημα της τροχαλίας.