Στο γυμναστήριο επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε εμβολιασμένους .Το γυμναστήριο.παρέχει μόνο υπηρεσίες personal training. The gym provides personal training services onlyOnly vaccinated people are allowed to enter the gym

Functional Training Concept

Το γυμναστήριο παρέχει μόνο υπηρεσίες προσωπικής προπόνησης             -personal training- η συμμετοχή σε αυτές, γίνεται μόνο με ραντεβού.

Η “Λειτουργική προπόνηση” επιστρέφει την άσκηση στις ρίζες της ανθρώπινης κίνησης. Η κίνηση δεν γνωρίζει περιορισμούς χάρη στο περιστρεφόμενο κατά 360º σύστημα της τροχαλίας.

"Functional training" returns exercise to the roots of human movement. The movement knows no limits thanks to the 360º rotating system of the pulley.

The gym provides only personal training services participation in them is by appointment.

Η μαθηματική προπόνηση σας