Μηνιαία συνδρομή για μαθητές,φοιτητές και ανέργους 25€

Prodromou Total Power®

Ένα ολοκληρωμένο κυκλικό προπονητικό πρόγραμμα υψηλής έντασης (outdoor running, Power Plate,Functional,Training Concept,Trx, Kettler bells και διάφορα άλλα προπονητικά αξεσουάρ) σε συνδυασμό με γυμναστική στα μηχανήματα και διατάσεις. Ίσως η απολυτή γυμναστική εμπειρία.