Πρωτόκολλο επαναλειτουργίας των γυμναστηρίων (Μάιος 2021) Το γυμναστήριο παρέχει μόνο υπηρεσίες προσωπικής προπόνησης -personal training-