Το γυμναστήριο παρέχει μόνο υπηρεσίες προσωπικής προπόνησης. The gym provides personal training services only.