Μηνιαία συνδρομή για μαθητές,φοιτητές και ανέργους 25€