Μηνιαία συνδρομή για μαθητές,φοιτητές και ανέργους 25€

Trx®

Το Trx® σχεδιάστηκε από έναν πεζοναύτη του αμερικανικού στρατού, ο οποίος ήθελε να ασκείται ενώ βρισκόταν σε περιορισμένο χώρο .

Είναι μια μορφή άσκησης που χρησιμοποιεί το βάρος του σώματός μας, με σκοπό να αναπτύξουμε δύναμη, ισορροπία, ευλυγισία.